033 24 66 66
Ponedjeljak - Nedelja: 8:00 - 20:00
Alipasina 45b 71000 Sarajevo
OPŠTA STOMATOLOGIJA

RTG/RVG dijagnostika

RVG je digitalni senzor koji ljekaru omogućava napraviti intraoralni radiograf (sliku) bez filma. Senzor zamjenjuje konvencionalni dentalni film, a moguće je napraviti periapičku, okluzalnu i sliku zagriza. Slike se prikazuju na monitoru, a svojom veličinom i jasnoćom omogućuju i tačno postavljanje dijagnoze, što klasičnim RTG uređajem nije moguće.
PREDNOSTI
 • Visoka rezolucija slike (više od 20 parova linija po milimetru) koje je jedini zadovoljavajući parametar u postavljanju tačne dijagnoze.
 • Slika nadmašuje veličinu radne površine monitora, a doktor je može pomicati prema potrebi i na taj način iskoristiti prednosti visoke rezolucije.
 • Sofisticirani filter za obradu slike (oštrina ), moguće je obrađivati pojedine dijelove slike, podešavati kontraste. Uključeni su programi (Endo, Paro, Dentine to Enamel Junction).
 • Uključen je alat za mjerenje dužine kanala, vrha kostiju… Izmjerene su vrijednosti veoma tačne i jedino ih se može tačno izmjeriti na digitalnoj slici.
 • Mogućnost istovremenog prikazivanja više slika na monitoru omogućuje paralelne usporedbe i npr, olakšava korak po korak u endodontskom tretmanu (liječenje kanala zuba).
 • Računar prilagođava sive tonove, tako da ih ljudsko oko može razlikovati.
ZA ŠTA SE UPOTREBLJAVA RVG?
 • Otkrivanje karijesa
 • Otkrivanje patologije, periapikalnih bolesti, periodontalnih bolesti i ozljeda (tkiva koje okružuju zub) – granuloma, cisti, gubitka kostiju, prijeloma
 • Periodontalni tretmani: mjerenje dubine džepova, visina alveolarske kosti
 • Endodontski tretmani: komparacija dvije slike kanala zubnog korijena, korak po korak
 • Implantologija: procjena čvrstoće kostiju zuba, mogućnost izrade nekoliko slika tijekom operativnog zahvata
 • Protetika