033 24 66 66
Ponedjeljak - Nedelja: 8:00 - 20:00
Alipasina 45b 71000 Sarajevo

MRI srca

Magnetna rezonanca srca neinvazivna je dijagnostička tehnika koja je započela svoju kliničku uporabu ranih 1980-ih. Osnovni izazov MR dijagnosti ke srca je kretanje srca ti jekom srčanog ciklusa i kretanje pluća ti jekom respiratornog ciklusa koji proizvode artefakte pokreta na slici. Dišni pokreti mogu biti ublaženi zadržavanjem daha ti jekom snimanja. Problem srčanih pokreta rješava se korištenjem EKG-a. EKG “gati ng” prikuplja podatke za oslikavanje samo u određenom dijelu srčanog ciklusa, obično za vrijeme dijastole. R val EKG-a koristi se kao referentna točka za prikupljanje podataka. Slike nastaju iz podataka prikupljenih u seriji srčanih ciklusa (R – R intervalima). Napretkom tehnike magnetna rezonanca srca postala je standardni pregled u procjeni regionalne i globalne sistoličke funkcije, detekcije infarkta miokarda i mogućnosti njegovog opravka, u analizi bolesti perikarda i tumora srca. U nekim centrima magnetna rezonanca srca je metoda izbora u detekciji ishemijske bolesti srca, kao i inicijalni pregled kod bolesnika s popuštanjem srčane funkcije.Dobijene slike su bolje nego one koje se dobijaju primenom bilo koje druge metode.
INDIKACIJE

Detaljan pregled MR slike omogućava lekarima da procenjuju različite delove srca i prisustvo odredjenih bolesti. Izgled i funkcija srca se bolje prikazuju MR nego drugim tehnikama što čini MR neprocenjivom dijagnostičkom metodom za ranu procenu stanja srčanog mišića.

MR srca se koristi u svim slučajevima kada je potrebna:

 • Procena anatomije i funkcije srčanih šupljina, zalistaka/valvula, procena brzine protoka.
 • Procena uticaja bolesti krvnih sudova i stvaranje ožiljka u srčanom mišiću posle srčanog udara/infarkta.
 • Planiranje lečenja kardiovaskularnih bolesti.
 • Praćenje toka bolesti.
 • Procena efekata hirurške intervencije, naročito posle intervencije kod pacijenata sa kongenitalnim bolestima srca.

Najvažnije indikacije za pregled su:

 • Stanje posle infarkta/procena vijabilnosti mikarda: Posle srčanog udara/infarkta, MR pregledom može da se proceni stanje srčanog mišića, njegove anatomske i funkcionalne karakteristike. Takodje, ovim pregledom može pouzdano da se proceni koliki deo srčanog mišića je očuvan, odnosno kolika je vijabilnost miokarda.
 • Miokarditis: Miokarditis je zapaljensko oboljenje srčanog mišića koje može da utiče na smanjenje sposobnosti srca da obavlja svoje funkcije i da izazove poremećaj srčanog rada, aritmiju. MR srca može pouzdano da  utvrdi prisustvo edema kao i izmenjenu strukture srčanog mišića koje su glavne karakteristike ove bolesti.
 • Kardiomiopatije: Kardiomiopatije obuhvataju više bolesti čija je zajednička karakteristika da zahvataju prvenstveno srčani mišić zbog čega se otežano izbacuje krv u druge delove tela. Postoje tri glavna tipa kardiomiopatija: dilataciona, hipertrofična kao i velika grupa restriktivnih kardiomiopatija, ali sve u krajnjem stadijumu dovode do srčane insuficijencije. MR srca daje informacije o funkciji i strukturi srčanog mišića koje su bitna za razlikovanje kardiomipatija što je od velikog značaja za odluku o daljem lečenju ovih bolesnika.
 • Kongenitalne bolesti srca: MR srca se dosta koristi u proceni bolesnika sa urodjenim bolestima srca jer na potpuno neinvazivan način možda da pruži pouzdane i tačne informacije o veličini levo-desnog šanta koji se često javlja kod bolesnika sa atrijalnim i septalnim defektom, prezistentnim duktus arteriozusom, i drugim anomalijama.
 • Bolesti srčanih zalistaka: Bolesti srčanih zalistaka, bilo u vidu stenoze ili insuficijencije, mogu da izazovu promene i u srčanom mišćiću koje se dobro ispituju MR. Takodje ovom metodom može da se proceni veličine protoka preko valvula.
 • Bolesti perikarda: Najčešće bolesti perikarda su aktuni perikarditis, peri/miokarditis, izliv u perikardu, konstriktivni perikarditis. Redje se vidjaju urodjeno odsustvo perikarda i perikardna cista, koji su najčešće bez simptoma. Sve ove promene se dobro vide na MR.
 • Tumori srca i perikarda: Tumori srca i perikarda mogu da budu primarni i sekundarni, odnosno, da potiču iz nekih drugih lokalizacija u organizmu. I jedni i drugi su retki. MR pregledom mogu da se procene ne samo srce i perikard, već i susedne strukture tokom samo jednog pregleda što čini ovu metodu prvom dijagnostičkom procedurom kod ovih pacijenata.
PREDNOSTI MRI SRCA
 • Bolje prikazivanje mekotkivnih struktura.
 • Upotrebom različitih tehnika pregleda, povećava se dijagnostička tačnost.
 • Nema štetnog, jonizujućeg zračenje.
 • Pregled je komforan za pacijente.
PRIPREMA ZA PREGLED
Pregled se vrši na aparatu SIEMENS SYMPHONY 1.5 T,

Obzirom da pri MR pregledu ulazite u magnetsko polje koje bi moglo privući metalne predmete sa vas i vaše odjeće i obuće, prije pregleda trebate sa sebe, iz vaših džepova i odjeće maknuti sve metalne predmete ili skinuti vlastitu odjeću i obuću, te odjenuti ogrtač i papuče kojeg ćete dobiti od radiološkog osoblja. Osobe koje ne smiju na MR su pacijenti s ugrađenim pejsmejkerom (koji nisu kompatibilni s MR uređajem) ili predmetima od feromagnetnih materijala.Ako su potrebne dodatne upute dobit će te ih prilikom naručivanja. Cijeli preged traje oko 60 minuta, ali može da bude duži ili kraći u zavisnosti od razloga pregleda. Tokom cijelog pregleda imate direktnu komunikaciju sa osobljem i preko monitora i preko mikrofona u prostoriji iz koje se rukovodi pregledom.Sistem je poluotvoren, sa tunelom dužine od 160 cm, tako da nema opasnosti od osećaja klaustrofobije, kao kod uređaja prethodnih generacija.

Postupak je bezbolan i neinvazivan te nema štetnih ionizirajućih zraka niti zračenja. Posebno kvalificirani inžinjer radiologije će Vas smjestiti i sve namjestiti za Vaš pregled. Tijekom MRI pregleda nalazite se unutar uređaja. Aparat stvara ponavljajuće zvukove, zbog čega ćete dobiti posebne slušalice za uši koje prigušuju zvukove kako bi se ugodnije osjećali. Važno je biti maksimalno miran tijekom cijelog pregleda jer se pri micanju stvaraju artefakti i slika neće biti prikladna za analizu. Inžinjer će postavit specijalizirane zavojnice oko područja tijela koje ćete snimati.

Za bolje prikazivanje struktura srca, daje se kontrastno sredstvo intravenski.