033 24 66 66
Ponedjeljak - Nedelja: 8:00 - 20:00
Alipasina 45b 71000 Sarajevo

INTERNA MEDICINA

Interna medicina

Interna medicina je grana medicine koja se bavi otkrivanjem uzroka i liječenjem bolesti unutrašnjih organa i ne naziva se bez razloga „kraljicom medicine“, jer je osnova brojnih subspecijalnosti, odnosno grana medicine uže specijaliziranih za pojedine organe ili organske sisteme: kardiologija (bolesti srca), angiologija (bolesti krvnih sudova), pulmologija (bolesti pluća i disajnih organa), gastroenterologije (bolesti probavnog sistema), endokrinologija (bolesti žlijezda sa unutrašnjim lučenjem, dijabetes, metabolički poremećaji), hematologija (bolesti krvi i krvotvornih organa), nefrologija (bolesti bubrega i mokraćnog sistema), reumatologija (autoimmune i reumatske bolesti).

Internisti su specijalizirani za rješavanje složenih dijagnostičkih problema, a pacijentima pomažu i u razumijevanju prevencije bolesti i unapređenja zdravlja.
INTERNISTIČKI PREGLED

Pregled iz područja bolesti unutrašnjih organa, koji se  koristi kao :

  • pregled kojim se pacijenta usmjerava na dalju dijagnostiku unutrašnjih organa s ciljem otkrivanja uzroka bolesti, davanja konačne dijagnoze, prognoze i terapije.
  • preoperativni pregled kojim se evaluira zdravstveni status pacijenta i određuju evenutalni aposlutni i relativni rizici za izvođene operativnog zahvata u lokalnoj i opštoj anesteziji
  • preventivni pregled u sklopu sistematskog pregleda, kojim se procjenjuje opšte psihofizičko zdravlje pacijenta, te, ukoliko je potrebno, daju smjernice za dalje dijagnostičke procedure.

Dijagnostika iz područja interne medicine

CD UZV srca je neinvazivna, potpuno bezbolna metoda, trajanja 30-40 minuta, kojom dobijamo slikovno prikazivanje srca, uz morfološku i funkcionalnu analizu srčanih struktura. Koristi se za dijagnozu bolesti, praćenje bolesti, odabir i procjenu efikasnosti ordinirane terapije.

Kako se pripremiti?

Potrebno je sa sobom donijeti prethodnu medicinsku dokumentaciju (ukoliko je posjedujete), te EKG nalaz.

CD UZV krvnih sudova vrata, ruku i nogu također neinvazina, bezbolna metoda pregleda arterija  vena kojom analiziramo morfologiju i hemodinamiku krvnih sudova, a koristimo je za prevenciju i otkrivanje periferne arterijske bolesti I bolesti perifernih vena.

Kako se pripremiti?

Potrebno je sa sobom donijeti prethodnu medicinsku dokumentaciju (ukoliko je posjedujete).

Holter EKG

Metoda registrovanja EKG-a tokom 24,48, 72 sata ili nekoliko dana. Dužina nošenja Holter EKG-a zavisi od procjene ordinirajućeg ljekara. Metoda je bezbolna i bezopasna, a daje korisne podatke o električnoj aktivnosti srčanog mišića u realnim životnim okolnostima.

Njen značaj je neprocjenjiv ne samo u dijagnostici, nego i u praćenju uspješnosti propisane terapije.

Holter krvnog pritiska

Metoda registrovanja visine krvnog pritiska u toku 24 sata, kojom dobijamo podatke o kretanju arterijskog pritiska tokom uobičajenih dnevno-noćnih aktivnosti pacijenta, čime postavljamo dijagnozu arterijske hipertenzije, procjenjujemo stepen težine bolesti, određujemo adekvatnu terapiju ili vršimo procjenu uspješnosti već ordinirane antihipertenzivne terapije

Kako se pripremiti za Holter dijagnostiku?

Nije potrebna priprema. Pacijent se ponaša uobičajeno, nastavlja sa svojim svakodnevnim aktivnostima, u redovno vrijeme uzima svoju hroničnu terapiju (ukoliko ima propisanu)

Važno je da pacijent tog dana piše dnevnik svih svojih aktivnosti kako bi se pokušala naći uzročno-posljedična veza između pojavljivanja simptoma i aktivnosti.