033 24 66 66
Ponedjeljak - Nedelja: 8:00 - 20:00
Alipasina 45b 71000 Sarajevo
OPŠTA STOMATOLOGIJA

Endodoncija

Endodontska terapija izvodi se na zubima na kojima je patološki proces zauzeo zubnu pulpu.

Jedan od najčešćih uzroka je karijes koji razara caklinu i dentin pri čemu zahvata zubnu pulpu unutar endodontskog prostora.

Cilj endodontskog liječenja zuba je spriječiti širenje infekcije te tako očuvati zub. Mi u Medical Centru omogućavamo najsavremenije i najlakše metode (mašinska endodoncija) liječenja inficiranih zuba.
TOK ENDODONTSKOG ZAHVATA
  • Anamneza i postavljanje dijagnoze (uključuje medicinsku i stomatološkuanamnezu, klinički ekstra i intraoralni pregled – palpacija, perkusija, termičkitestovi, selektivna anestezija, rtg/rvg snimci)
  • RTG/RVG snimka i određivanje morfoloških karakteristika, postojanje starog ispuna,postojanje patološkog procesa u periradikularnom tkivu.
  • Planiranje postupka (indikacije i kontraindikacije)