033 24 66 66
Ponedjeljak - Nedelja: 8:00 - 20:00
Alipasina 45b 71000 Sarajevo

CT šake

CT šake je neinvazivna dijagnostička, radiološka, bezbolna pretraga u kojoj se pomoću rendgenskih zraka i posebnih detektora zračenja na CT aparatu dobija detaljna slika kostiju šake, mišića šake I ručnog zgloba.Obično se radi Ct sken obje šake radi upoređivanja jedne sa drugom.

Indikacija za CT šake su:

 • Bolovi u šakama
 • Bolovi u ručnom zglobu
 • Povrede šake ili ručnog zgloba
 • Frakture kostiju šake ili frakture prstiju
 • Iščešenja ručnog zgloba
 • Reumatoidni artritis
 • Urođene malformacije šake.

Prednosti CT-a

 • Krace vrijeme pregleda
 • Smanjena doza zračenja na minimum
 • CT pregled je brz način dobivanja velikog broja informacija o koštanim strukturama i njihovog odnosa prema okolnim tkivima.
 • Koristeći modernu tehnologiju velike su mogućnosti rekonstrukcije i obrade CT slike.
 • CT pregled je bezbolan, neinvazivan i pouzdan.
 • Velika prednost CT je mogućnost prikaza koštanog tkiva, mekotkivnih struktura i krvnih žila zajedno.
 • Obzirom na kratko trajanje pregleda CT je pogodan u hitnim stanjima.
 • CT je manje osjetljiv na pomicanje pacijenta od MR-a.
 • CT pregled moguće je učiniti i kod bolesnika koji imaju metalne predmete u tijelu (na primjer elektrostimulator srca, zglobne proteze, osteosintetski materijal).
 • Nakon CT snimanja u tijelu pacijenta ne ostaje nikakvo zračenje.
 • Snimanje CT-om nema nikakvih nuspojava.
PRIPREMA PACIJENTA

Tok pregleda

Prije pregleda potrebno je da obavjestite ljekara ili osoblje koje vrši pretragu:
 • da li ste ikada imali alergijske reakcije na kontrastno sredstvo
 • da li ste dijabetičar
 • da li ste trudni ili sumnjate na trudnoću
 • imate li zatajenje bubrega ili neke druge bubrežne bolesti.

Na pregled je potrebno donijeti nalaze uree i kreatina  a ako ih nemate možete ih uraditi 15 min prije pregleda u našoj ustanovi.

Za CT šake nije potrebna neka naročita priprema. CT skeniranje se obično radi uz prisustvo radiologa i inžinjera radiološke dijagnostike . Nalaze CT snimaka pišu radiolozi specijalisti.

Prije pregleda je potrebno da se skinu svi nepotrebni odjevni predmeti sa ruku te ručni sat, narukvice i prstenje.

Pregled traje do 5 minuta.Pacijent leži na trbuhu sa rukama ispruženim iznad glave.U toku pregleda pacijent ne osjeća nikakve senzacije. Za vrijeme pregleda nužno je biti miran jer pokret tijela mogu uticati na (ne)jasnoću i zamućenost slike. Ako se ne možete opustiti, dobit ćete lijek za smirenje koji vam može pomoći.