033 24 66 66
Ponedjeljak - Nedelja: 8:00 - 20:00
Alipasina 45b 71000 Sarajevo

CT lakta

CT lakta je neinvazivna dijagnostička, radiološka, bezbolna pretraga u kojoj se pomoću rendgenskih zraka i posebnih detektora zračenja na CT aparatu dobija detaljna slika lakatnog zgloba, tetiva i okolnih struktura.

Indikacija za CT ramena su:

 • Bolovi u laktu
 • Povrede lakta
 • Iščešenje ili luksacija lakatnog zgloba
 • Frakture lakta, donjeg dijela nadlaktice ili frakture gornjeg dijela podlaktice
 • Frakture olekranona
 • Metastaze na kostima
 • Povrede mišića, hvatišta mišića ili ligamenata.

Prednosti CT-a

 • Krace vrijeme pregleda
 • CT pregled je brz način dobivanja velikog broja informacija o koštanim strukturama i njihovog odnosa prema okolnim tkivima.
 • Koristeći modernu tehnologiju velike su mogućnosti rekonstrukcije i obrade CT slike.
 • CT pregled je bezbolan, neinvazivan i pouzdan.
 • Velika prednost CT je mogućnost prikaza koštanog tkiva, mekotkivnih struktura i krvnih žila zajedno.
 • Obzirom na kratko trajanje pregleda CT je pogodan u hitnim stanjima.
 • CT je manje osjetljiv na pomicanje pacijenta od MR-a.
 • CT pregled moguće je učiniti i kod bolesnika koji imaju metalne predmete u tijelu (na primjer elektrostimulator srca, zglobne proteze, osteosintetski materijal).
 • Nakon CT snimanja u tijelu pacijenta ne ostaje nikakvo zračenje.
 • Snimanje CT-om nema nikakvih nuspojava.
PRIPREMA PACIJENTA

Tok pregleda

Prije pregleda potrebno je da obavjestite ljekara ili osoblje koje vrši pretragu:
 • da li ste ikada imali alergijske reakcije na kontrastno sredstvo
 • da li ste dijabetičar
 • da li ste trudni ili sumnjate na trudnoću
 • imate li zatajenje bubrega ili neke druge bubrežne bolesti.

Na pregled je potrebno donijeti nalaze uree i kreatina  a ako ih nemate možete ih uraditi 15 min prije pregleda u našoj ustanovi.

Za CT lakta nije potrebna neka naročita priprema. CT skeniranje se obično radi uz prisustvo radiologa i inžinjera radiološke dijagnostike. Nalaze CT snimaka pišu radiolozi specijalisti.

Prije pregleda je potrebno da se skinu svi nepotrebni odjevni predmeti, metalni predmeti (nakit, proteza, metalna dugmad na odjeći itd).

Pregled traje do 5 minuta.Pacijent leži na leđima na stolu za pregled.U toku pregleda pacijent ne osjeća nikakve senzacije. Za vrijeme pregleda nužno je biti miran jer pokret tijela mogu uticati na (ne)jasnoću i zamućenost slike. Ako se ne možete opustiti, dobit ćete lijek za smirenje koji vam može pomoći