033 24 66 66
Ponedjeljak - Nedelja: 8:00 - 20:00
Alipasina 45b 71000 Sarajevo

CT kičme

CT Kičme je neinvazivna dijagnostička, radiološka, bezbolna pretraga u kojoj se pomoću rendgenskih zraka i posebnih detektora zračenja na CT aparatu dobija detaljna slika kičme, kičmenog stuba, kičmene moždine i intervertebralnih diskova.

Može se snimati vratna (cervikalna) kičma, grudna (torakalna) kičma ili slabinska (lumbalna) kičma.

Indikacije za CT kičme:

 • Bolovi u vratnom dijelu kičme koji se mogu širiti na ruke
 • Bolovi u grudnom dijelu kičme između lopatica
 • Bolovi u slabinskom dijelu kičme
 • Bolovi u kuku i koji se mogu širiti u noge
 • Sumnja na tumor kičme
 • Sumnja na herniju intervertebralnog diska
 • Sumnja na frakturu kičme
 • Sve povrede kičme

Prednosti CT-a

 • Krace vrijeme pregleda
 • CT pregled je brz način dobivanja velikog broja informacija o koštanim strukturama i njihovog odnosa prema okolnim tkivima.
 • Koristeći modernu tehnologiju velike su mogućnosti rekonstrukcije i obrade CT slike.
 • CT pregled je bezbolan, neinvazivan i pouzdan.
 • Velika prednost CT je mogućnost prikaza koštanog tkiva, mekotkivnih struktura i krvnih žila zajedno.
 • Obzirom na kratko trajanje pregleda CT je pogodan u hitnim stanjima.
 • CT je manje osjetljiv na pomicanje pacijenta od MR-a.
 • CT pregled moguće je učiniti i kod bolesnika koji imaju metalne predmete u tijelu (na primjer elektrostimulator srca, zglobne proteze, osteosintetski materijal).
 • Nakon CT snimanja u tijelu pacijenta ne ostaje nikakvo zračenje.
 • Snimanje CT-om nema nikakvih nuspojava.
PRIPREMA PACIJENTA

Tok pregleda

Prije pregleda potrebno je da obavjestite ljekara ili osoblje koje vrši pretragu:
 • da li ste ikada imali alergijske reakcije na kontrastno sredstvo
 • da li ste dijabetičar
 • da li ste trudni ili sumnjate na trudnoću
 • imate li zatajenje bubrega ili neke druge bubrežne bolesti.

Na pregled je potrebno donijeti nalaze uree i kreatina  a ako ih nemate možete ih uraditi 15 min prije pregleda u našoj ustanovi.

Za CT kičme nije potrebna neka naroćita priprema. CT skeniranje se obično radi uz prisustvo radiologa i inžinjera radiološke dijagnostike . Nalaze CT snimaka pišu radiolozi specijalisti.

Prije pregleda je potrebno da se skinu svi nepotrebni odjevni predmeti, metalni predmeti (nakit, proteza, metalna dugmad na odjeći itd).

Pregled traje do 5 minuta.Pacijent leži na leđima na stolu za pregled.U toku pregleda pacijent ne osjeća nikakve senzacije. Za vrijeme pregleda nužno je biti miran jer pokret tijela mogu uticati na (ne)jasnoću i zamućenost slike. Ako se ne možete opustiti, dobit ćete lijek za smirenje koji vam može pomoći. Također, radiolog bi vam mogao reći u toku pregleda da zadržite dah na nekoliko trenutaka kako bi slika bila precizna.

Šta nakon pretrage?

Nakon CT-a kičme vraćate se vašoj svakodnevici bez štetnih posljedica.Ponekad vas radiolog može zamoliti da pričekate nakon pregleda kako bi se uvjerio da ste dobro.Nalaz dobijate u roku od 24 sata.